Öppen Träning

En av dina förmåner som medlem i UBK är de Öppna träningstillfällena som bedrivs på klubben!

Som medlem i UBK har du möjligheten att nyttja våra "Öppna träningar". Ingen föranmälan krävs. Träningen leds av instruktör eller annan hunderfaren person. Ansvariga för träningen bär reflexväst och samlar alla deltagare i starten för att presentera kvällens tema och övningar. Syftet med de öppna träningarna är att det ska vara öppet för alla oavsett erfarenhet eller ambitioner! 

I dagsläget bedrivs det Öppen träning inom lydnad och agility (läs mer under var verksamhet nedan). 

På onsdagsträningarna i lydnad förekommer även skotträning.

Du som ansvarar för en öppen träning skall rapportera in datum, vilken typ av träning (exvis lydnad, agility), antal deltagare och fördelningen män/kvinnor, detta för vidarerapportering till Studiefrämjandet. 

Skotträning

Onsdagar: 
Under den period då kvällarna är ljusa (april - sep) förekommer skotträning i samband med den öppna träningen på onsdagar. Skott får förekomma mellan kl 18.15 – 18.45. OBS! Det är den person som är ansvarig för onsdagsträningen som ansvarar för skotträningen.

Egen Skotträning: 
Utöver ovanstående skotträning får egen skotträning bedrivas av medlemmar i Uppsala brukshundklubb med egen pistol och ammunition och under bestämda tider. Den egna skotträningen får endast ske på söndagar mellan kl 10.00-12.00 och på de onsdagkvällar under sommarhalvåret då klubben inte har sina egna öppna träningar, då mellan kl 18.15-18.45. 
OBS!!! Innan man börjar skjuta måste man meddela alla på plats och ge dem som vill möjlighet att avvika. Har man möjlighet så är det också bra att skriva på klubbens facebook-sida om att man tänkt sig att skjuta så att de medlemmar som vill eller inte vill vara på plats vet detta i förväg. Skotträningen bör ske i begränsad omfattning. Försök också att förlägga skotten bakom dungen av hänsyn till de boende i området.  


Observera att skjutning endast får ske med startpistol!

 

SOM MEDLEM I UBK ÖNSKAS DU VARMT VÄLKOMMEN

TILL ALLA VÅRA ÖPPNA TRÄNINGSTILLFÄLLEN!

VI SES PÅ TRÄNINGSPLANEN...