Vandringspris

Sista dag för att skicka in era resultat för vandrings- och hederspriserna har nu passerat. 

Årets Vandringsprisvinnare

Uppsala Brukshundklubb gratulerar 2017 års vandringsprisvinnare

  Årets bästa lydnadsekipage Bodil med Cayenne

  Årets bästa bruksekipage Jenny med Qila

  Årets spårekipage Jenny med Qila

  Årets sökekipage Li med Lillis

  Årets svenskskyddsekipage Li med Lillis

  Årets rapportekipage -

  Årets bästa agilityekipage Lena med Vita

  Årets bästa rallylydnadsekipage Gunilla med Nessa

  Årets IPO ekipage Josefina med Fendi

  Årets BSL ekipage -

  Årets Noseworkekipage Marie med Amber

  Årets Allroundekipage Elin med Lexie

  Årets Anna Sandmans pristagare Ann-Marie Gustafson

  Årets Stinas minnespris Jenny med Qila

  Årets brukshopp Elisabeth Gräslund Berg

Bäst kämpat under 2017 och ett stort LYCKA TILL med fortsatta framgångar under 2018!

Nya hederspriser

2018 delas de första hederspriserna ut inom följande grenar för våra medlemars prestationer under året:

Årets Allround

Per tävlingsgren                         50 poäng

Per tävlingsstart                         1 poäng

Endast officiella tävlingsgrenar/tävlingsstarter. Endast godkända starter.

 

Årets IPO och årets BSL (2 olika priser)

Klass 1 – poäng x 1,1

Klass 2 – poäng x 1,2

Klass 3 – poäng x 1,3

Endast 1 start räknas

 

Årets bruksekipage i respektive gren spår, sök, rapport, skydd (4 olika priser)

Max 2 starter får räknas

Räkna % av maxpoäng, får man t.ex 90% så är det 90 poäng.

Appell + 0 poäng

Lägre + 10 poäng

Högre + 20 poäng

Elit + 30 poäng

Godkänd + 10 poäng

Uppflytt/certpoäng + 20 poäng

 

Maxpoäng Sök, Spår och rapport

Appell: 250

Lägre: 600

Högre: 600

Elit: 650

 

Maxpoäng skydd

Lägre: 600

Högre: 700

Elit: 800

 

Årets NoseWork

Gäller TSM och TEM officiell tävling 

Klass 1 deltagande i tävling 3 p
100 p 0 fel = 10 p
100 p oavsett antal fel= 8p
Klass 2 deltagande på tävling= 4 p
100 p 0 fel = 15 p
100 p oavsett antal fel= 13 p
Klass 3 deltagande på tävling =5 p
100 p 0 fel= 20 p
100 p oavsett antal fel=18 p

Uppflyttning till nästa klass 5 p
Klassvinst totalen= 8 p
Andra placering totalen = 7 p
Tredje placering totalen = 6 p

Första placering Delsök= 5 p
Andra placering del sök = 4 p
Tredjeplacering del sök = 3 p 

SSE klass1 = 1 p
SSE klass 2 =2 p
SSE klass 3 =3 p

GODKÄNT DP=1 p

 

Missa inte de andra hederspriserna som finns att söka ovan!