Vandringspris

Sista dag för att skicka in era resultat för vandrings- och hederspriserna har nu passerat. 

Årets Vandringsprisvinnare

Uppsala Brukshundklubb gratulerar 2016 års vandringsprisvinnare

  Årets bästa lydnadsekipage Agneta Fredriksson

  Årets bästa bruksekipage Li Hedenström

  Årets bästa agilityekipage Maria Wilbe

  Årets bästa rallylydnadsekipage Gunilla Byberg

  Årets Anna Sandmans pristagare Kjell Tapper

  Årets Stinas minnespris Li Hedenström

  Årets brukshopp Li Hedenström

Bäst kämpat under 2016 och ett stort LYCKA TILL med fortsatta framgångar under 2017!

Nya hederspriser

2018 delas de första hederspriserna ut inom följande grenar för våra medlemars prestationer under året:

Årets Allround

Per tävlingsgren                         50 poäng

Per tävlingsstart                         1 poäng

Endast officiella tävlingsgrenar/tävlingsstarter. Endast godkända starter.

 

Årets IPO och årets BSL (2 olika priser)

Klass 1 – poäng x 1,1

Klass 2 – poäng x 1,2

Klass 3 – poäng x 1,3

Endast 1 start räknas

 

Årets bruksekipage i respektive gren spår, sök, rapport, skydd (4 olika priser)

Max 2 starter får räknas

Räkna % av maxpoäng, får man t.ex 90% så är det 90 poäng.

Appell + 0 poäng

Lägre + 10 poäng

Högre + 20 poäng

Elit + 30 poäng

Godkänd + 10 poäng

Uppflytt/certpoäng + 20 poäng

 

Maxpoäng Sök, Spår och rapport

Appell: 250

Lägre: 600

Högre: 600

Elit: 650

 

Maxpoäng skydd

Lägre: 600

Högre: 700

Elit: 800

 

Årets NoseWork

Gäller TSM och TEM officiell tävling 

Klass 1 deltagande i tävling 3 p
100 p 0 fel = 10 p
100 p oavsett antal fel= 8p
Klass 2 deltagande på tävling= 4 p
100 p 0 fel = 15 p
100 p oavsett antal fel= 13 p
Klass 3 deltagande på tävling =5 p
100 p 0 fel= 20 p
100 p oavsett antal fel=18 p

Uppflyttning till nästa klass 5 p
Klassvinst totalen= 8 p
Andra placering totalen = 7 p
Tredje placering totalen = 6 p

Första placering Delsök= 5 p
Andra placering del sök = 4 p
Tredjeplacering del sök = 3 p 

SSE klass1 = 1 p
SSE klass 2 =2 p
SSE klass 3 =3 p

GODKÄNT DP=1 p

 

Missa inte de andra hederspriserna som finns att söka ovan!