UBK INFORMERAR

Hej!

Då det är mycket förändringar på gång inom SBK räddningshund så har vi bestämt att det inte kommer att starta några räddningshundkurser före sommaren. Förändringarna som är under diskussion gäller internationella/nationella hundar. Vi kommer att kontakta alla som har anmält intresse för räddningshundkurs i augusti/september 2017. Vi rekommenderar er att börja med sökträning och göra allmänlydnadspasset på er lokala brukshundklubb.

Detta påverkar inte sjöräddningshundkurs.

/Räddningshundgruppen

Läs mer genom att klicka här!

Tjänstehund

Räddningshund

För dig som trivs med lagarbete och som med kort varsel kan följa med vid en internationell räddningsinsats tillsammans med din hund.

Räddningshundens främsta uppgift är att med hjälp av sitt väl utvecklade luktsinne söka rätt på försvunna personer. Svenska Brukshundklubben har sedan 1980-talet bedrivit utbildning av räddningshundar på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Patrullhund

Att utbilda en patrullhund är något för dig som vill göra en insats med hund i Försvarsmakten. Kurser arrangeras runt om i landet på Svenska Brukshundklubbens lokala klubbar.

Patrullhundens uppgifter
Patrullhundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i bevakningsområdet.

Hunden tränas att från fasta platser och i rörelse tydligt markera ljud i terräng. Hunden kan på mycket långa avstånd höra en människa som rör sig, och markera detta för sin förare. Hunden varnar på detta sätt sin förare för eventuella inkräktare. I rörelse kan hunden även med hjälp av sitt fina luktsinne ta upp och följa spår på marken och avslöja personer som gömmer sig i terrängen.

 

För vidare information om vilka verksamheter som UBK bedriver inom räddnings- och patrullhundsträning kontakta tjänstehundssektorn HÄR.