Medlemskap

Medlemsavgift 2018 (rullande medlemskap, gäller under 12 månader):

Ordinarie medlemskap i UBK kostar 630 kr. Du blir samtidigt medlem i Uppsala brukshundklubb (UBK) och vår huvudorganisation Svenska brukshundklubben (SBK).

Om du redan är medlem i SBK genom någon annan lokalklubb eller brukshunds-rasklubb behöver du bara betala vår lokala avgift som är 230 kr. I så fall behöver vi veta ditt medlemsnummer (6 siffror, står vid ditt namn på tidningen Brukshunden)

Familjemedlem kan du bli om någon annan i din familj (=bor på samma adress) redan är medlem i klubben. Då betalar du den lokala avgiften 230 kr. Du får ingen egen klubbtidning eller annat utskickat material. Förutom detta får du alla förmåner som en ordinarie medlem har. Uppge namn och medlemsnummer för den ordinarie medlemmen.

Använd UBK:s postgirokonto 65 49 33-1

Fyll i ansökningsformuläret nedan och betala in rätt avgift (står ovan) för att bli medlem hos oss!

Förutom att du får tillgång till vårt tävlings och kursutbud, stuga, planer, gilitybana och alla klubbens aktiviteter ingår i medlemsskapet:

  • 6 nr/år av tidningen Brukshunden
  • Kostnadsfri personolycksfallsförsäkring i det fall du skadar dig på något av våra arrangemang
  • Fördelaktiga rabatter när du försäkrar din hund hos Agria Djurförsäkring, 
    tel. 020-88 88 88 eller www.agria.se
  • Som medlem i Svenska Brukshundklubben har du också tillgång till extranätet FIDO, vilket innehåller mycket information om vår verksamhet, våra tävlings- och provformer och mycket annat.

HÄR kan du hämta ditt MEDLEMSBEVIS och även ändra dina person och adressuppgifter eller avsluta ditt medlemsskap.

Har du frågor om medlemskap? Kontakta medlemsansvarig.

Vi hoppas att du blir en aktiv medlem och kan bidra med din tid och kompetens för att hjälpa till och utveckla UBK till en ännu bättre klubb. Skicka ett mail och berätta lite om dig själv och vad du kan bidra med så kontaktar någon av sektorerna dig.

Välkommen som medlem, din hund kommer att tacka dig.

Om du är mellan 6-25 år...
...har du möjligheten att gå med i Sveriges Hundungdom. Som medlem där får du både ett medlemskap i en lokal hundungdomsklubb (Uppsala HU) och en valfri specialklubb (Uppsala BK). Är du under 18 får du också medlemskap i en lokal kennelklubb. För mer information klicka här!

Ny Medlem

Var noga med att texten "Tack för att du vill bli medlem hos oss" kommer upp efter att du tryckt på skicka-knappen.

Har du frågor om medlemskap? Kontakta medlemsansvarig direkt istället.