Draghundssport på UBK!

Uppsala brukshundklubb är ansluten till Draghundsportförbundet vilket möjligör att ni medlemmar kan tävla i dragsport för UBK. För att tävla krävs Grönt kort och licens. Mer info finns här. Länk till vidare info

Grönt kort krävs för all form av officiell tävlan i drag. På www.draghundsport.se  finns information om hur du gör för att få grönt kort. Det anordnas ibland kurser för ändamålet men även självstudier med examination är möjligt. Där går även att hitta all tänkbar information om dragsport samt planerade utbildningar o dyl.

Licens krävs för tävlan med undantag för tävlingar anordnade av brukshundsklubbar (förutsatt att du är medlem i en brukshundklubb). För att söka licens via UBK maila på e_bergqvist@hotmail.com. Kostanden är i år 250kr.

Till samma mail går det bra att skicka övriga frågor eller idéer  till dragaktiviteter på ubk.

sdsf

Mer info kommer!