Träningsgrupp appell och lägre klass spår

12523100_10153294159446863_1289499620113699851_n150506 Blaze (4)

Det här är träningsgruppen för dig som vill komma igång med tävlande i spår. Vi hjälps alla åt inom
gruppen med att träna och utveckla varandra. Spårträning varvas med lydnadspass. Vid varje
träningspass försöker vi även få med platsliggning och budföring. Platserna vi tränar på kommer
varieras. Vissa gånger ägnar vi åt att fokusera på enskilda moment eller delar i spårarbetet. Emellanåthar vi heldagar med både spår och lydnad för att få det mer tävlingslikt.

Krav: Grunderna i spåret och lydnaden ska finnas, men ekipaget är inte tävlingsfärdigt än. Det är det vi ska jobba med! Vilja att engagera sig i gruppens ekipage. Medlemskap i Uppsala Brukshundklubb.

Mål: Tävla med uppflyttning från appellklass spår inom ett år.

Kostnad: Det här är ingen kurs utan en träningsgrupp. Alla deltagare förväntas hjälpa till på något av bruksproven som UBK anordnar under året.

Antal deltagare: 4-6 ekipage

Datum:
Söndag 30 juli kl.12:00
Onsdag 9 augusti kl.07:00
Onsdag 16 augusti kl.16:00
Onsdag 30 augusti kl.16:00
Tisdag 5 september kl.19:00
Lördag 9 september kl.10:00
Tisdag 19 september kl.19:00
(Söndag 24 september Appelltävling, Uppsala BK)
Lördag 7 oktober kl.10:00
Måndag 9 oktober kl.19:00
Måndag 16 oktober kl.19:00
Lördag 28 oktober kl.10:00
Ytterligare träningstillfällen bestäms längre fram.

Anmälan: Fulltecknad!

Välkomna till skojig hundträning med siktet inställt på tävling!
Susanne och Elisabeth

Om Bruks

I bruksprov prövas hunden i både ett lydnadsmoment och ett specialmoment. Genomförandet sker både på en appellplan och i skog och mark.

Lydnadsmomentet är obligatoriskt i bruksprov, alla ekipage måste genomföra det.

På den lägsta nivån, appellklass, genomför ekipaget grundläggande lydnadsmoment såsom att gå fot, gå före, inkallning, hopp och platsliggande. För varje klass ökar svårighetsgraden. Momenten sker både med och utan koppel.

Specialmoment

Utöver lydnadsmomentet ska alla ekipage genomföra ett av fem specialmoment, som ingår i bruksprov. Alla specialmoment skiljer sig åt och ställer olika krav på hunden. Vill du träna och tävla i bruksprov har du lätt att hitta ett specialmoment som passar din hund extra bra.

Spår

I spår ska hunden följa en markbunden vittring av en människa.

Sök

I sök ska hunden hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen.

Rapport

I rapport ska hunden springa mellan två stationer så snabbt som möjligt.

Patrull

I patrull ska hunden kunna spåra och upptäcka luftvittring och ljud från människor inom ett begränsat patrulleringsområde.

Skydd

I skydd ska hunden kunna stoppa en flyende person eller ett kraftigt hot (angrepp) mot föraren och hindra en bevakad person att avvika.