Bidrag från Studiefrämjandet

Vi har möjlighet att få bidrag från Studiefrämjandet för samtliga träningstillfällen som arrangeras. Kravet är att gruppen måste bestå av minst tre personer som träffas vid minst tre tillfällen. Vi har ju flertalet träningsgrupper som har uppstyrda träningstillfällen. För att vi ska få bidragen räcker det med att ni mailar namn, adress och personummer (10 siffror) till Lena Sandberg: sandberg67@gmail.com Ni får då åter en deltagarlista som ni anger närvaro på för varje tillfälle. Efter terminens slut skickar du påskriven lista åter till Lena.

För onsdagsträningen räcker det med att ange antal deltagare och hur många av respektive kön. Den som är ansvarig för onsdagsträningen säkrar att ovan information mejlas till onsdagstraning@gmail.com efter genomfört träningstillfälle.