Öppna träningar i Allmänlydnad & Lydnad

Våren 2018

På onsdagarna 19:00-20:00 är det öppen träning för alla klubbmedlemmar i lydnad och allmänlydnad. Ingen föranmälan krävs. Träningen leds av instruktör eller annan hunderfaren person. Ansvariga för träningen bär reflexväst och samlar alla deltagare i starten för att presentera kvällens tema och övningar. Syftet med de öppna träningarna är att det ska vara öppet för alla och  framförallt bestå av övningar av allmänlydnadskaraktär som kontakt-, inkallnings- och gå fint i koppelövningar. 

Om möjligt och utrymme finns kan det ges tillfälle till enskild träning i slutet av onsdagsträningen, de sista 10 minuterna. Under de öppna träningarna ges alltid tillfälle för gemensam platsliggning. Du får möjlighet att träna din hund med störning och kan få hjälp av instruktör/ansvarig på plats.

v. 13 – Kim & Amelie

v. 14 – Karin A & Mikaela

v. 15 – Jonas & Sofia L

v. 16 – Clara & Michelle

v. 17 – Yvonne & Maria S - ingen skotträning

v. 18 – Jonas H & Lina

v. 19 – Elin S & Susanne H

v. 20 – Agneta & Li

v. 21 – Sara & Jenny KB

v. 22 – 30/5 Ingen träning - Jubileums kväll på UBK - SBK 100 år!

v. 23 – Ingen träning - Nationaldagen

v. 24 – Mette & Susanna E

Nu är skotträningen igång. Vill du vara med på skotträningen är det samling klockan 18.00 för gemensam planering om vad som önskas, sedan bedrivs skotträningen mellan kl 18.15 – 18.45 och 19.00 börjar träningen. Du som håller på att vänja din hund vid skott med lek och mycket belöning, tänk på att hålla dig på avstånd från platsliggningen. Ni som vill leka med hundarna under skotten håller till bredvid agiltiyplan. Platsliggning sker på mellanplan. Skytten bör placeras på gränsen mellan nedre plan och fältet.

OBS! Ni som ansvarar för en onsdagsträning läser här om hur vi får bidrag från Studiefrämjandet.

EllaDatchaAqelaIxi15595589_10154235122916818_19013102_o

Skotträning

Onsdagar: 
Under den period då kvällarna är ljusa (april - sep) förekommer skotträning i samband med den öppna träningen på onsdagar. Skott får förekomma mellan kl 18.15 – 18.45. OBS! Det är den person som är ansvarig för onsdagsträningen som ansvarar för skotträningen.

Egen Skotträning: 
Utöver ovanstående skotträning får egen skotträning bedrivas av medlemmar i Uppsala brukshundklubb med egen pistol och ammunition och under bestämda tider. Den egna skotträningen får endast ske på söndagar mellan kl 10.00-12.00 och på de onsdagkvällar under sommarhalvåret då klubben inte har sina egna öppna träningar, då mellan kl 18.15-18.45. OBS!!! Innan man börjar skjuta måste man meddela alla på plats och ge dem som vill möjlighet att avvika. Har man möjlighet så är det också bra att skriva på klubbens facebook-sida om att man tänkt sig att skjuta så att de medlemmar som vill eller inte vill vara på plats vet detta i förväg. Skotträningen bör ske i begränsad omfattning. Försök också att förlägga skotten bakom dungen av hänsyn till de boende i området.  

Observera att skjutning endast får ske med startpistol!